MatemàticaMent

Innovamat, les noves matemàtiques

Com ja sabeu aquest curs 19-20 a cicle inicial i cicle mitjà hem iniciat un nou projecte, Innovamat. Una proposta que té especial interès en transformar l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat en l’aprenentatge i desenvolupament de la competència matemàtica.

Innovamat proposa unes matemàtiques més significatives i funcionals, unes matemàtiques experimentals que promouen el pensament crític i fomenten el desenvolupament de l’autonomia tot partint d’un dels reptes més importants del nou paradigma: que l’alumnat sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Aquest material ha estat elaborat per un nombrós grup d’experts/es en diferents disciplines com la matemàtica, la pedagogia, l’enginyeria i el disseny, entre els quals trobem: Cecilia Calvo, David Barba, Laura Morera, Marc Guinjoan i Abraham de la Fuente.

Què ens ofereix aquest material? Diversitat de recursos (targetes numèriques, targetes il·lustrades, coves de comptatge, collarets de comptatge, tangrams, monedes i bitllets, pissarres màgiques…) i applets, tècniques i estratègies que ens permeten millorar l’avaluació i la gestió de l’aula, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu.

El contingut educatiu s’organitza en tres grans blocs on es treballen diferents conceptes matemàtics i dimensions emprant metodologies pedagògiques diverses.

Laboratori de nombres: cobreix numeració i càlcul, el bloc amb més pes durant l’etapa d’educació primària, especialment a cicle inicial, i que estableix els fonaments de l’aprenentatge matemàtic.

Els conceptes s’hi presenten de manera cíclica, tant al llarg de tot el curs com dins de cada trimestre, amb un increment progressiu de la dificultat.

L’aula canvia radicalment de forma: el/la mestre/a passa a ser un/a guia de l’aprenentatge enlloc de transmetre tots els coneixements.

És l’alumnat qui, mitjançant les activitats de conversa matemàtica i l’ús de materials manipulatius o miniaplicacions digitals, aprèn els conceptes per ell/a mateix/a.

Aquí us deixem uns quants vídeos que us poden ajudar a entendre el nou enfocament matemàtic que porta a terme l’escola:

Càpsula 1: El comptatge

Càpsula 2: Sumar i restar comptant

Càpsula 3.1: Sumar i restar sense comptar

Càpsula 3.2: Sumar i restar sense comptar

Càpsula 4: Del collaret de boles a la línia numèrica buida

Càpsula 5: Estratègia de salts i estratègia de descomposició

Càpsula 6: Càlcul per descomposició

Càpsula 7:Algoritme de la resta

Càpsula 8: Què és un problema en matemàtiques