Normes generals

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

 

Per tal d’afavorir la convivència escolar i el bon desenvolupament de les classes és important que tothom RESPECTI i RECONEGUI:

 • L’autoritat de l’equip de mestres i l’equip directiu.
 • Les normes d’organització i funcionament del centre.

 

HORARI DELS ALUMNES:

Educació Infantil:

 • Matí, entrada gradual de 9h a 9:15h fins les 13h. Tarda de 15h a 16:45h

 

Educació Primària:

 • Matí, de 9h a 13h. Tarda de 15h a 17h

 

Serveis escolars:

 • Menjador:
 • infantil (P3, P4 i P5) de 12:15h a 15h.
 • Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) de 13h a 15h.
 • Bon dia: de les 7:30h a les 8’45h.
 • Bona tarda: de les 17h a les 18h.
 • Activitats extraescolars: de 14h a 15h i 17h a 18:15h.

 

PUNTUALITAT:

CAL SER PUNTUALS A L’HORA DE PORTAR I DE RECOLLIR ELS/LES ALUMNES.

En cas d’absència o retard caldrà signar justificant a l’agenda o a la secretaria de l’escola.

 

ENTRADES I SORTIDES:

Educació Infantil:

 • Els alumnes entraran a les 09:15  i utilitzaran les tres entrades a l’escola, una per a cada curs, així com les tres entrades, també, per entrar a la zona d’aules.

  L’adult només acompanyarà els alumnes fins a la zona d’espera i els recollirà al el mateix lloc.

  La sortida del migdia es farà a les 13:00h i a la tarda, l’entrada serà a les 15:00h i la sortida a les 16:45h.

Educació Primària:

 • Els alumnes d’educació primària entraran a les 9:00 i utilitzaran les tres entrades de l’escola, així com les tres entrades, també, per entrar a la zona d’aules.

  L’adult només acompanyarà els alumnes a la zona d’espera fins a 2n de primària i els recollirà al mateix lloc. Les famílies s’esperaran fora del recinte escolar utilitzant les mesures de protecció i a la porta assignada per a cada curs.

  La sortida del migdia es farà a les 13:00 i a la tarda, l’entrada serà a les 15:00h i la sortida a les 17:00h.

  Els alumnes que hagin de portar o recollir germans d’Educació Infantil, els podran portar a les 9:00h i recollir a les 17:00h a la zona assignada per a cada grup.

En cas de modificacions, cal que les famílies especifiqueu amb nom i DNI les persones autoritzades a recollir el vostre fill/a.

 

PROTOCOL ALUMNES MALALTS:

Recordeu que els/les alumnes que no es trobin bé i/o tinguin alguna malaltia infecciosa (polls, conjuntivitis, virus…) no poden venir a l’escola.

Per tal de poder donar medicació dins l’horari escolar cal portar l’autorització signada per la família i la prescripció mèdica del professional corresponent.

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CAS COVID-19:

davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 1. Se’l de portarà a un espai separat d’ús individual, serà l’aula de cotó. És una aula que està situada a l’edifici de direcció.
 2. Es de col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
 4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.

RECOMANACIONS:

Els/les alumnes no poden portar cromos, joguines, consoles, mòbils, diners… a l’escola. En cas contrari, no ens en fem responsables.

INSTAL·LACIONS:

Demanem la vostra col·laboració per mantenir l’escola neta:

 • Utilitzeu les papereres.
 • Recordeu que no es pot fumar dins el recinte escolar.
 • Està prohibida l’entrada de gossos.

OBJECTES PERDUTS:

Hi ha una zona habilitada a l’entrada de les aules (entrada de la porxada) destinada als objectes perduts.

SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

És molt important que tots els nens/es hi participin, tenint en compte que es programen seguint el currículum del curs. Són activitats que complementen fora de les aules els aprenentatges dels/les alumnes. 

INFORMACIONS:

Les circulars que cal fer arribar en paper es donaran per famílies (en el cas de més d’un germà, es donarà al més petit).

HORES DE VISITA:

Cal concretar prèviament hores de visites. Podreu consultar a la web les hores dels mestres destinades a entrevistes.

Per qualsevol encàrrec cal passar primer per secretaria.