L’escola

L’escola Salarich defineix la seva missió educativa en promoure iniciatives orientades a adequar les metodologies d’ensenyament-aprenentatge a la realitat de cada alumne i fomentar el coneixement i  l’ús de la llengua i la cultura catalana en tots els àmbits educatius, i contribuir a l’assoliment d’un bon nivell d’habilitats socials.

El centre defensa en el seu Projecte Educatiu que cada alumne ha de poder desenvolupar al màxim les seves capacitats per poder-se integrar de forma positiva i activa a la societat actual.

El Salarich, en el seu Projecte Educatiu, pretén ser un centre emprenedor i integrat en l’entorn, donar resposta a les demandes socials, culturals i educatives, i aconseguir un assoliment de bons nivells competencials en els diferents àmbits.

Per tant, és un repte ser una escola de referencia per la seva qualitat en quan a resultats educatius, en l’enfortiment de línies de treball comunes a partir de la implicació de tota la comunitat educativa i la satisfacció de tots els membres implicats.

Si voleu conèixer com treballen els nens i les nenes de l’escola mireu el nostre vídeo:

La nostra escola