Serveis

“Bon dia”
És un servei, gestionat per l’AMPA, d’atenció als alumnes de 7’30 a 9 h. abans de l’inici de l’horari escolar. Està atès per dues monitores i finançat pels mateixos usuaris.

Menjador escolar
L’AMPA gestiona el servei de menjador a través de Fundació Catalana de l’Esplai. Disposa de cuina pròpia, encarregada de menjador, cuineres i monitoratge. És un servei de l’escola que es pot utilitzar diàriament de manera fixa o bé esporàdicament. En la preparació dels menús es té molt en compte de mantenir un l’equilibri nutricional en els aliments que els integren, a la vegada que es respecten diferents dietes personalitzades.

Biblioteca
Servei de préstec de llibres a la biblioteca.

Activitats extraescolars
Cada curs l’AMPA programa tot un seguit d’activitats complementàries, esportives, o lúdiques per als seus associats, a les quals poden inscriure’s voluntàriament, que s’imparteixen per monitors especialitzats i en horari no lectiu.

Reutilització de llibres de text
L’AMPA facilita a totes les famílies, mitjançant una quota única, la possibilitat de reutilitzar els llibres de text i altres materials no fungibles com contes pels grups de lectura, diccionaris, llibres de consulta, i/o altres materials d’ús comú per als més petits: llapis, gomes, colors, tisores, etc.

Escola de Música
Tots els alumnes de primària tenen opció de matricular-se a l’Escola de Música Municipal per cursar educació musical dins l’horari lectiu i durant una sessió setmanal, acollint-se al conveni existent entre els dos centres.

Natació
El centre ofereix la possibilitat d’assistir a un curset de natació, subvencionat per l’Ampa, durant un trimestre d’un curs d’Educació Infantil i d’un de Cicle Inicial.