Mares d’enllaç-Comissió festes AMPA

Les mares d’enllaç és una associació entre mares catalanes i mares nouvingudes representants de cada curs.

Aquest càrrec neix d’una necessitat de comunicació  de mares nouvingudes que porten els fills a l’escola i els costa saber com funciona el centre, de què s’han de preocupar, quines informacions prevalen sobre les altres, què necessiten els seus fills… en definitiva com han d’ajudar a l’escola en el procés educatiu dels nens i nenes del centre.

Les seves funcions són:

  • Animar a la participació en activitats escolars obertes a famílies.
  • Informar de les propostes i peticions de col·laboració de part del professorat en activitats escolars.
  • Col·laborar amb qüestions concretes proposades pel centre.
  • Ajudar a l’acollida de famílies noves al centre.
  • Promocionar activitats conjuntes entre les famílies per aprendre sobre l’educació dels fills i filles.
  • Proposar elements de participació i col·laboració familiar al centre.
  • Potenciar la participació a les activitats de l’AMPA de l’escola.