Normes generals

Per tal d’afavorir la convivència escolar i el bon desenvolupament de les classes és important que tothom respecti i reconeixi:

  • L’autoritat de l’equip de mestres i l’equip directiu.
  • Les normes de funcionament del centre.

 

Horari dels alumnes:
Matí de 9h a 13h i tarda de 15h a 17h per tots els cursos d’Infantil i Primària.
El servei de menjador és d’13h a 15h.

L’AMPA organitza:

  • Servei de menjador: informació a secretaria.
  • Servei Bon dia: Les famílies que ho desitgin poden portar els seus fills a partir de les 7:30h del matí.
  • Activitats extraescolars de 17h a 18h.

 

Puntualitat:
Les portes de l’escola que donen al carrer s’obren a l’hora de començar i acabar les classes. Agrairem deixeu lliures les portes i accessos a les classes per tal de no entorpir les entrades i sortides. Cal ser puntuals a l’hora de portar i de recollir els/les alumnes.
Per tal d’evitar accidents no es pot entrar ni sortir per l’aparcament de l’escola.
En cas d’absència o retard caldrà signar justificant a l’agenda o a la secretaria de l’escola.

Recomanacions:
Preguem que els alumnes no portin cromos, tazos, joguines,consoles, mòbils… En cas contrari l’escola no se’n farà responsable i no s’atendran reclamacions.

Instal·lacions:
Demanem la vostra col·laboració per tenir l’escola neta. No llenceu papers ni embolcalls al terra.
Recordeu que no es pot fumar dins el recinte escolar.
Un cop acabades les classes demanem que no us quedeu als patis de l’escola a jugar.

Bata:
Cal portar una bata per les activitats de plàstica. La bata i la roba d’abric aniran marcades amb el nom i portaran una goma o veta per penjar.

Xandall:
És obligatori per fer Ed. Física i esports a tots els cursos, així com sabatilles d’esport. Cada tutor/a us avisarà del dia que cal portar-lo.

Sortides i activitats complementàries:
És molt important que tots els nens/es hi participin, tenint en compte que es programen seguint el currículum del curs. Són activitats que complementen els temes estudiats a classe. Es procurarà que surtin econòmiques per les famílies i interessants pels/les alumnes.

Hores de visita:
Per tal d’atendre millor a les famílies cal concertar prèviament les entrevistes, amb una nota o per telèfon. A les reunions de famílies us comunicarem les hores que podeu contactar amb els diferents tutors i tutores.
Si algun pare o mare ha de donar algun encàrrec cal passar primer per consergeria.

Per a qualsevol altre aclariment quedem a la vostra disposició.