Instal·lacions

Les instal·lacions  són amples i clares, totes elles amb finestres exteriors, separades en 3 edificis: un per consergeria, direcció i administració, un altre per aules ordinàries, d’especialitats i menjador i cuina i un tercer per a gimnàs.

Els edificis estan voltats d’amplis patis de sorra, amb arbres i separant els espais dedicats a Educació Infantil i a Primària. També compta amb dues pistes poliesportives amb tanques de separació.

El centre disposa de:

 • 7 aules per a Educació Infantil equipades amb PDI
 • 12 aules per a primària equipades amb PDI
 • 2 aules d’Educació Especial
 • 1 aula d’anglès amb PDI
 • 1 aula de ciències amb PDI
 • 1 aula de música, teatre i dansa
 • 2 aules d’informàtica
 • 3 aules per desdoblament de grups equipades amb PDI
 • Biblioteca
 • Gimnàs/Teatre
 • Tutories
 • Menjador
 • Cuina i rebost
 • Consergeria
 • Despatxos
 • L’escola té ascensor, instal·lacions adaptades per a minusvàlids i sortides d’emergència