3r Language and Art: 1st Term

3rd grade students have been dealing with Mondrian’s work.

First, we discovered that he worked with Primary colours and we did an activity to remember what primary colours are.

After that, we realized that we needed a lot of new vocabulary to be able to communicate with the teachers in English so we worked with the dictionary and built a big Arts And crafts dictionary for the English class.

Then, we saw a video that showed us Mondrian’s paintings and every one of us chose our favourite. We made a draft and then we chose materials to create our own production.

Finally we wrote a review and we exposed our work along the corridor.

 

Els i

les alumnes de 3r hem estat treballant l’obra de Mondrian.

Primer, vàrem descobrir que treballava mb colors primaris i vàrem fer una activitat per recordar quins eren els colors primaris.

Després, ens vàrem adonar que necessitàvem molt vocabulari nou per ser capaços de comunicar-nos amb les Mestres en anglès per tant vàrem construir un diccionari amb vocabulari sobre l’expressió plàstica entre tots i el vàrem penjar a la classe d’anglès.

Llavors, vàrem veure un vídeo que ens mostrava les obres de Mondrian, cada ú de nosaltres vàrem triar el nostre preferit. Vàrem fer un esborrany i després de triar els materials, vàrem fer la nostra pròpia producció.

Per últim, vàrem escriure en una cartolina ,  explicant el títol de la nostra obra, els materials utilitzats i els recursos que hi vàrem utilitzar i les vàrem exposar al passadís de les nostres classes.

Deixa un comentari

*

captcha *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.